Ceník

  • Individuální konzultace v ordinaci vstupní 60 minut               500 Kč
  • Kontrolní konzultace / změna rotačního plánu 60 minut       500 Kč
  • Nutriční plán na základě výsledků (rotační plán léčby) smluvní
    laboratoře (tištená forma, e – mail) 25 stran                            100Kč
  • Nutriční plán na základě výsledků – jiná laboratoř 20 stran   400Kč
  • Konzultace po telenou (vstupní) Do 10 minut                           Zdarma
  • Zaslání výsledků z laboratoře (email, nebo poštou)                 Zdarma